NYHEDER

LÆGE JAKOB KLITGAARD FREDERIKSEN ER IKKE AT TRÆFFE I KLINIKKEN I DEN KOMMENDE TID.

Jakob har været ude for et uheld og har skadet sit ene knæ. En skade, som det desværre har været nødvendigt at behandle med en operation. Jakob bruger derfor den kommende tid på at komme sig ovenpå operationen.

Det er endnu uvist hvor længe sygefraværet kommer til at varer, men indtil videre er han tidligst tilbage i klinikken i uge 17.

Uheldet vil desværre betyde at der vil forekomme længere ventetid i klinikken. Der vil dog, som vanligt, være mulighed for at bestille en lægetid hos enten Heidi eller Sissil, også ved ikke akutte problemstillinger.

Det vil også, som vanligt, være muligt at ringe til en af lægerne mellem kl. 8.30 - 9.00, samt kontakt via hjemmesiden blandt andet til korte spørgsmål og svar på prøver.

INFORMATION FRA SUNDHEDSSYRELSEN OM DET NYE STUDIE OM BLODTRYKSMEDICIN OG RISIKOEN FOR KRÆFT

 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/hydrochlorthiazid-kaedes-sammen-med-hudkraeft

 

Oprettet 5. december 2017

Sundhedsstyrelsen mener ikke, at resultaterne fra et nyt dansk studie, som finder, at personer med hudkræft oftere er i behandling med hydrochlorthiazid, på nuværende tidspunkt bør føre til ændringer for patienter i behandling med hydrochlorthiazid.

Det videnskabelige tidsskrift, Journal of the American of Dermatology, har offentliggjort et studie*, der forbinder lægemidler mod hypertension, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid, sammen med en øget sandsynlighed for hudkræft (særligt pladecellekræft).

”Det er forståeligt, at resultater som disse gør patienter, som er i behandling med hydrochlorthiazid, bekymrede.  Derfor er vi meget tilfredse med, at Lægemiddelstyrelsen har rejst en sag hos det europæiske lægemiddelagentur, så en mulig årsagssammenhæng mellem hydrochlorthiazid og hudkræft kan blive undersøgt nærmere. Vi tager det alvorligt, når der kommer nye studier som dette, der giver mistanke om alvorlige ukendte bivirkninger ved et lægemiddel, men det er samtidig vigtigt, at der ikke bliver draget forhastede konklusioner, og at vi får mere viden på området”, siger specialkonsulent Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen vil følge området nøje:

”Som læge har man flere alternativer, når det gælder valg af lægemiddel til behandling af hypertension, og resultaterne fra dette studie kan indgå i overvejelserne om valget af behandling. Vi vurderer, at man skal være tilbageholdende med at ændre på behandlingen for de patienter, som er velbehandlet på hydrochlorthiazid, indtil redegørelsen fra det europæiske lægemiddel agentur foreligger”, siger Simon Tarp.

Hydrochlorthiazid tilhører lægemiddelklassen thiazid diuretika, som i Danmark ud over hydrochlorthiazid omfatter bendroflumethiazid. Hydrochlorthiazid anvendes ofte som kombinationstablet med et andet antihypertensiva eller et kaliumbesparende diuretika. Bendroflumethiazid fås som kombinationstablet med kaliumchlorid. Det omtalte studie finder ingen sammenhæng mellem hudkræft og brug af bendroflumethiazid eller andre antihypertensiva. 

DSAM FRARÅDER PRAKTISERENDE LÆGER AT UDSKRIVE CANNABIS SOM MEDICIN

DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) er det faglige selskab for alment praktiserende læger i Danmark.
DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen som er startet 1. januar 2018, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Se link til yderligere information om sagen herunder:

LINK TIL PDF

UDDANNELSESLÆGERNE I VORES KLINIK

Læge Heidi Kasten Kongstad og Læge Sissil Egge er, fra henholdsvis marts og april, ansat som uddannelseslæger i lægehuset. Vi sætter stor pris på at have yngre læger ansat. Ansættelserne er ofte af et halvt til et helt års varighed.

Der kan bestilles en tid - eller skrives en besked til uddannelseslægerne her på siden under e-konsultation (husk at vælge din faste læge ved log-in).

Uddannelseslægerne ser patienter på samme vis som din faste læge - og de har således også mulighed for at tilse et akut problem samme dag. Dette forudsætter dog en forudgående telefonsamtale med enten læge (8:30 - 9:00) eller sekretær (8:00 -12:00). 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Alle hverdage 9:00-16:00

TELEFONKONSULTATION

Alle hverdage: 8:30-9:00

TIDSBESTILLING

Alle hverdage: 8:00-12:00
Telefon 96 24 16 00 

LÆGER

Louise Hjelm

Dinah Høngaard

Troels Mengel-Jørgensen

Jakob Klitgaard Frederiksen