UDDANNELSELÆGER


Læge Pernille Troelsen (pt på barsel)

Læge Heidi Kasten Kongstad 

Læge Maria Rasmussen 

er ansat som uddannelseslæger i lægehuset.

Der kan bestilles en tid - eller skrives en besked til uddannelseslægerne her på siden under e-konsultation (husk at vælge din faste læge ved log-in).

Uddannelseslægerne ser patienter på samme vis som din faste læge - og de har således også mulighed for at tilse et akut problem samme dag. Dette forudsætter dog forudgående telefonsamtale med enten en læge eller sekretær. 

Om uddannelseslæger

Vi deltager i den lægelige videreuddannelse. Vi har ofte uddannelseslæger i klinikken. Nogle er for nylig blevet færdige som læger fra universitetet, og andre er ved at uddanne sig til speciallæger i almen medicin mhp at blive praktiserende læger. Vi håber, I vil tage godt imod dem, men det er også helt i orden at holde sig til sin faste læge.

Vi har indimellem lægestuderende i klinikken fra Aalborg Universitet. Det er vigtigt, at de oplever, hvor dejligt arbejdet som praktiserende læge er - vi vil gerne have flere til at vælge denne karriere.