REJSEVACCINATIONER

Rejsevaccinationer er ikke dækket af sygesikringen. Du skal selv betale for konsultation og for vaccinationerne.

Find selv forslag til vaccinationer og evt malariaforebyggelse til en konkret rejse på www.SSI.dk. Rådgivning omkring rejsevaccinationer varetages af vores sygeplejersker, som selvfølgelig også gerne hjælper dig.

Bestil gerne konsultation i god tid før afrejse, da nogle vaccinationer skal gives over flere omgang og vaccinationen skal i nogle tilfælde bestilles hjem.

 

Udover vaccinernes pris betales grundgebyr for hele vaccinationserien  

Kr. 550,00

Der betales kun ½ pris af grundgebyret ved 2.  person, 3. person osv.  

Kr. 275,00

 

 

Prisen er angivet per injektion og ikke for hele serien

Rejsevaccinationer:  

Beskyttelseseffekt

Pris

Hepatitis A – Voksne (Vaqta)

Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde mindst 1 år.  

Ved anden vaccination 6-18 mdr efter første vaccination anses varigheden at være mindst 40 år, muligvis livslang.

Kr. 330,00

Hepatitis A - Barn, til og med 17 år (Vaqta)

Beskyttelseseffekten efter første injektion anses for at holde mindst 1 år.

Ved anden vaccination 6-18 mdr efter første vaccination anses varigheden at være mindst 40 år, muligvis livslang.

Kr. 250,00

Hepatitis B  – Voksne

Der gives 3 injektion med 1 og 5 mdr mellemrum.                                                                              

Beskyttelsesvarighed forventes livsvarig.

Kr. 235,00

Hepatitis B – Barn

Der gives 3 injektioner med 1 og 5 mdr mellemrum.                                                                     

Beskyttelsesvarighed forventes livsvarig.

Kr. 180,00

Hepatitis A+B  – Voksne

Der gives 3 injektioner med 1 og 5 mdr mellemrum

Beskyttelsesvarigheden er 25 år.

Kr. 575,00

Hepatitis A+B  – Barn, til og med 15 år

Twinrix gives 3 gange for at opnå fuld beskyttelse    

Beskyttelsesvarigheden er 25 år.

Kr. 330,00

Hepatitis A+B  – Barn, til og med 15 år

Ambirix gives 2 gange for at opnå fuld beskyttelse         

Beskyttelsesvarigheden er 25 år.

Kr. 450,00  

Gul feber (Stamaril)

Der gives 1 stik med varighed i 10 år.          

Kr. 400,00

Japansk Encephalit (Ixiaro)  

Der gives 2 injektioner med mindst 4 ugers mellemrum.                                                                     

Revaccination tiltådes efter 1-2 år. Herefter 4 års immunitet.

Kr. 950,00     

Meningokok ACY+W-135 (Menveo)

Der gives 1 injektion.     Beskyttelsesvarighed formentlig 5 år

Kr. 450,00

Centraleuropæisk Encephalit (Ticovac)

Der gives 3 doser med 1-3 mdr interval og herefter 5-12 mdr interval.

Beskyttelsesvarigheden er 3 år.   

Kr. 330,00  

Rabies (Rabies Rabipur)

Der gives i alt 2 injektioner på dag 0 og 7. dag. Giver beskyttelse i 1 år.

 

Kr. 700,00

Tyfus (Vivotif)

En tablet før et måltid på dag 1, 3 og 5. Varighed 1 år.  

Kr. 230,00

Polio (Polio Imovax)

 

Kr. 130,00

Tyfys (Typhim Vi)  Der gives 1 injektion gerne 2-3 uger inden afrejse. Beskytter i 3 år  kr 280