Lægerne Smutten

NYHEDER

Vedr Corona: 

Vi har fortsat ikke åbent for akutte henvendelser uden forudgående telefonisk kontakt. 

Vi løser så meget som muligt over telefon eller video. Dette af hensyn til smittefare for både patienter og medarbejdere i klinikken. 

Du kan bestille tid ved at kontakte sekretæren på telefon ml kl 8-14 (dog ikke 12.30-13.00 pga frokost) eller ved at benytte den elektroniske tidsbestilling. 

Du må IKKE komme i klinikken, hvis du selv, eller nogle i husstanden kunne være smittet med corona 

Vi henstiller til, at du IKKE møder op i klinikken uden en klar forudgående aftale. 

For svar på generelle spørgsmål om coronavirus henvises til sst.dk 

Vi henstiller til, at man kun kontakter lægevagten ved akutte problemer, som ikke kan vente til vi åbner igen 

EMAIL KONSULTATIONER:

Vi anbefaler, at du installerer app'en "Min læge" på din telefon. Den er lettere at bruge end vores hjemmesides email. Det er også lettere at skrive om sit barn, da app'en automatisk opretter børn under 18 år i forældrenes app. 

Det er fortsat vigtigt, at man IKKE skriver ang sine børn unden at være logget ind under rette CRP nummer!. 

App'en giver også mulighed for videokonsultationer efter aftale 

KLINIKKENS YNGRE LÆGER

Læge Anne-Sophie Færch Thomsen, Ditte Borrisholt og Heidi Kasten Kongstad er ansat som uddannelseslæger i lægehuset som led i  videreuddannelsen til praktiserende læge.

Vi sætter stor pris på at have yngre læger ansat. Ansættelserne er ofte af et halvt til et helt års varighed.

Der kan bestilles en tid - eller skrives en besked til uddannelseslægerne her på siden under e-konsultation (husk at vælge din faste læge ved log-in).

Uddannelseslægerne ser patienter på samme vis som din faste læge - og de har således også mulighed for at tilse et akut problem samme dag. Dette forudsætter dog en forudgående telefonsamtale med sekretæren (8:00 -12:00). 

DSAM FRARÅDER PRAKTISERENDE LÆGER AT UDSKRIVE CANNABIS SOM MEDICIN

DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) er det faglige selskab for alment praktiserende læger i Danmark.
DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen som er startet 1. januar 2018, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Se link til yderligere information om sagen herunder:

LINK TIL PDF

INFORMATION FRA SUNDHEDSSYRELSEN OM DET NYE STUDIE OM BLODTRYKSMEDICIN OG RISIKOEN FOR KRÆFT

 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/hydrochlorthiazid-kaedes-sammen-med-hudkraeft

 

Oprettet 5. december 2017

Sundhedsstyrelsen mener ikke, at resultaterne fra et nyt dansk studie, som finder, at personer med hudkræft oftere er i behandling med hydrochlorthiazid, på nuværende tidspunkt bør føre til ændringer for patienter i behandling med hydrochlorthiazid.

Det videnskabelige tidsskrift, Journal of the American of Dermatology, har offentliggjort et studie*, der forbinder lægemidler mod hypertension, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid, sammen med en øget sandsynlighed for hudkræft (særligt pladecellekræft).

”Det er forståeligt, at resultater som disse gør patienter, som er i behandling med hydrochlorthiazid, bekymrede.  Derfor er vi meget tilfredse med, at Lægemiddelstyrelsen har rejst en sag hos det europæiske lægemiddelagentur, så en mulig årsagssammenhæng mellem hydrochlorthiazid og hudkræft kan blive undersøgt nærmere. Vi tager det alvorligt, når der kommer nye studier som dette, der giver mistanke om alvorlige ukendte bivirkninger ved et lægemiddel, men det er samtidig vigtigt, at der ikke bliver draget forhastede konklusioner, og at vi får mere viden på området”, siger specialkonsulent Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen vil følge området nøje:

”Som læge har man flere alternativer, når det gælder valg af lægemiddel til behandling af hypertension, og resultaterne fra dette studie kan indgå i overvejelserne om valget af behandling. Vi vurderer, at man skal være tilbageholdende med at ændre på behandlingen for de patienter, som er velbehandlet på hydrochlorthiazid, indtil redegørelsen fra det europæiske lægemiddel agentur foreligger”, siger Simon Tarp.

Hydrochlorthiazid tilhører lægemiddelklassen thiazid diuretika, som i Danmark ud over hydrochlorthiazid omfatter bendroflumethiazid. Hydrochlorthiazid anvendes ofte som kombinationstablet med et andet antihypertensiva eller et kaliumbesparende diuretika. Bendroflumethiazid fås som kombinationstablet med kaliumchlorid. Det omtalte studie finder ingen sammenhæng mellem hudkræft og brug af bendroflumethiazid eller andre antihypertensiva. 

 

Der kommer til at ske lidt ændringer det næste år, da klinikken skal gennemgå en større renovering. Lægehuset vil under hele renoveringen være tilgængelig som hidtil, men der  vil i perioder være dele af klinikken som kan være afspæret. Toiletterne i kælderen er væk, vi henviser til toiletterne bagerst i klinikken.

 

 

Klinikkerne har lukket for tilgang af nye patienter, men patienter, hvor ægtefælle/personer med fælles husstand er tilmeldt Dinah Høngaard eller Louise Hjelm, kan søge dispensation via Borgerservice mhp. at blive tilknytte disse klinikker.

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag til torsdag kl 8-16

Fredag kl 8-12

TELEFONKONSULTATION

Sekretær: 8.00-12.00

TIDSBESTILLING

Alle hverdage: 8:00-12:00
Telefon 96 24 16 00 

LÆGER

Louise Hjelm

Dinah Høngaard